امکانات و ویژگی ها نرم افزار مدیریت باشگاه

 • تعريف انواع متنوع مشخصات عضويت و مشخص نمودن بازه تاريخي اعتبار آنها و تعيين قيمت در بازه تاريخي تعريف شده.
 • ثبت سيستمي و دستي تردد ورزشکاران
 • امکان تعریف رشته  ورزشی
 • امکان تعریف انواع تقویمهای عضویت
 • ثبت مشخصات ورزشکاران مجموعه اعم از عضو و غير عضو .
 • تعريف عضويت ، تعداد ميهمان مجاز در هر روز ، روز مجاز استفاده عضو از مجموعه ، تعداد مجاز استفاده از مجموعه و شماره کارت براي اعضاء.
 • اعمال تخفيف در مورد نرخ عضويت و مبلغ بليط.
 • ايجاد سند حسابداري جهت دريافت و پرداخت ، مبلغ عضويت ، تخفيف عضويت ، مبلغ بليط ، تخفيف مبلغ بليط، مبلغ اعتبار ، مبلغ صورتحساب .
 • تعريف کاربران استفاده کننده از سيستم و تعيين مشاهده اسامي بانوان  يا آقايان يا هردو براي هر کاربر.
 • تعريف  سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف نرم افزار.
 • گزارشات مختلف سيستم در زمينه هاي:
 • استفاده اعضا از مجموعه ، تعداد بار استفاده و تعداد بار باقيمانده استفاده از مجموعه ورزشی .
 • ورود و خروج مشتريان.
 • ليست مشتريان داراي عضويت و فاقد عضويت و روز مجاز به استفاده آنها در مورد اعضاء .
 • لیست مشتریان تمدید عضویت
 • ليست مشتريان بدهکار و شرح بدهکاري آنها
 • مبالغ دريافتي (درآمد) مجموعه از جهت درآمد ناشي از مشتريان غیر عضو و درآمد ناشي از مبالغ عضويت به تفکيک هر عضويت.
 • نمايش تعداد افراد حاضر ثبت ورود اعضاء به مجموعه و انتساب مچ بند به اعضاء.
 • ارائه برنامه تمرینی خصوصی و عمومی
 • رائه برنامه غذایی خصوصی و عمومی
 • دسترسی ورزشکار به داشبورد مخصوص ورزشکار جهت دیدن اطلاعات شخصی
 • دسترسی مربی  به  داشبورد مربیان جهت دیدن اطلاعات شخصی و شاگردان
 •  

موارد کنترلي در نظر گرفته شده در سيستم و ايجاد آلارم در موارد

 • پايان يافتن اعتبار اعضاء.
 • مجاز نبودن استفاده عضو از مجموعه به جهت مجاز نبون روز استفاده.
 • مجاز نبودن استفاده عضو از مجموعه به جهت بيشتر شدن تعداد کل استفاده از تعداد کل مجاز در نظر گرفته شده براي هر عضو.
 • مجاز نبودن استفاده عضو از مجموعه به جهت بيشتر شدن تعداد کل استفاده در هفته جاري از تعداد کل مجاز استفاده در هفته.
 • مجاز نبودن استفاده عضو از مجموعه به جهت بدهکار بودن.
 • بيشتر شدن تعداد مجاز ميهمان در هر روز.

امکانات جانبی

 • امکان اتصال به گیتهای تردد جهت کنترل افراد.
 • امکان اضافه شدن نرم افزار بوفه جهت کنترل کارکرد بوفه.
 • امکان نصب قفل برقی برای کمدهای مجموعه