امکانات

نرم افزار  اکسس کنترل RohamTech
جامع ترین سامانه مدیریت ورود و خروج

نرم افزار اکسس کنترل ROHAMTEC

نرم افزار اکسس کنترل rohamtech، کنترل و مدیریت هوشمند سخت افزارهای مختلف حضور و غیاب(مدیریت یکپارچه ورود و خروج ) را بر عهده دارد (سخت افزارهایی که از طریق یک بستر شبکه به هم متصل شده اند) این کنترل پیوسته و یکپارچه، امنیت سازمان ها را تأمین می کند و سطح دسترسی کارکنان را مدیریت می کند.

ویژگی های کلیدی

ROHAMTECH

تامین کننده همه نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری برای تامین امنیت سازمان  شما

تهیه گزارش

گزارش ورود و خروج بر اسا تاریخ

گزارش ورود و خروج بر اساس تاریخ

گزارش ورود و خروج برای چندین پرسنل

شخصی سازی گزارش مورد نیاز سازمان شما

 مدیریت ورود و خروج

مدیریت ورود و خروج پرسنل

امکان ارتباط با دستگاه های متنوع حضور و غیاب

امکان تنظیم بازه زمانی دوره‌ای برای حذف ترددها از نرم افزار

تخلیه اطلاعات دستگاه‌ها از طریق شبکه توسط کاربر

انتقال اتوماتیک و آنى ترددهاى جمع آورى شده به نرم افزار

 

نرم افزار تخصصی و ایرانی اکسس کنترل

نرم افزار اکسس کنترل ROHAMTECH در واقع یکی از نرم افزارهای متنوع سیستم کنترل تردد موجود در بازار است که تماما توسط متخصصان ایرانی طراحی و پشتیبانی می شود و برای برنامه ریزی دستگاه های اکسس کنترل و به منظور نظارت بر ورود و خروج و تردد کارکنان به اماکن خاص در ادارات و سازمان ها طراحی و پیاده سازی شده است. این نرم افزار از نسل جدید سیستم های اکسس کنترل مبتنی بر شبکه و تجهیزات بیومتریک می باشد.