امکانات

نرم افزار مدیریت مجموعه های ورزشیرياRohamTech
جامع ترین سامانه باشگاهی

نرم افزار مدیریت باشگاه های ورزشی ROHAMTECH

نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی RohamTech مدیریت تردد ورزشکاران  به مجموعه های  ورزشی را برای مدیران آن‌ها آسان تر  کرده است. با این نرم افزار به سادگی می‌توانید تردد افراد را کنترل و حتی پرداخت شهریه را ثبت و در صورت عدم پرداخت به صورت نرم افزاری به ورزشکار اعلام نمود و از ورود افراد متفرقه یا بدهکار به داخل محوطه باشگاه جلوگیری کنید. 

ویژگی های کلیدی

ROHAMTECH

تامین کننده همه نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری برای مدیریت باشگاه ورزشی

مدیریت شهریه  ورزشکاران

تعریف انواع شهریه  متناسب با تنوع پکیج

ثبت پرداخت شهریه ورزشکاران

اعلام بدهکاران به مدیر

اعلام بدهی به ورزشکار

اعلام زمان تمدید پکیج

 مدیریت ورود و خروج ورزشکاران و کارمندان

مدیریت ورود و خروج ورزشکار

مدیریت ورود و خروج مربی

مدیریت ورود و خروج ورزشکار

اعلام  و باز نشدن گیت ورود در صورت پایان پکیج یا یا عدم پرداخت شهریه

ارائه برنامه غذایی عمومی و خصوصی

ثبت تناسب اندام  فیزیکی ورزشکار در بازه زمانی مشخص

مقایسه ماهیانه تغییرات  تناسب اندام ورزشکاران

ارائه برنامه غذایی نسبت به وضعیت بدنی ورزشکار

تعیین برنامه غذایی خصوصی و عمومی

نمایش اطلاعات به ورزشکاران ،مدیران و مربی ها

ارائه برنامه تمرینی عمومی و خصوصی

ثبت تناسب اندام  فیزیکی ورزشکار در بازه زمانی مشخص

مقایسه ماهیانه تغییرات  تناسب اندام ورزشکاران

ارائه برنامه ورزشی نسبت به وضعیت بدنی ورزشکار

تعیین برنامه ورزشی خصوصی و عمومی

نمایش اطلاعات به ورزشکاران ،مدیران و مربی ها

داشبورد اختصاصی مدیریت و ورزشکاران

ROHAMTECH  سامانه کاملی جهت مدیریت باشگاه های ورزشی طراحی نموده که علاوه بر مدیریت ورود و خروج ورزشکاران به امکاناتی به کمک همکاران متخصص که در زمینه ورزشی(مربی های حرفه ای شاغل در این زمینه ) به این مجموعه مشاوره میدهند، نیاز سنجی شده و امکاناتی به نرم افزار اضافه گردیده است که کمک  میکند تا ورزشکاران دسترسی به اطلاعات شخصی ، مالی، زمان شروع و پایان پکیج و برنامه های غذایی و تمرینی  ثبت شده را در داشبورد های خود دارند.

مدیران و مربی ها نیز دسترسی به داشبورد های مشخص با دسترسی های متفاوت دارند